Udbud­s­for­ret­ning

Fle­x­Dan­mark ind­kø­ber IT-syste­­­­­mer til under­støt­tel­se af fle­xtra­fik­ken på vegne af tra­fik­sel­ska­ber­ne i Danmark.

Her på siden kan du se hvil­ke udbud der er bekendt­gjort, eller for­ven­tes bekendt­gjort i nær­me­ste fremtid.


Du kan læse om, hvor­dan Fle­x­Dan­mark behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med udbud her.

Igang­væ­ren­de udbud

Bekendt­gjor­te udbud som der­for føl­ger en udbud­s­pro­ces. Læs mere under det enkel­te udbud.