Kon­takt

Hvis du ønsker at bestil­le en tur med flex­trafik eller har du spørgs­mål vedr. flex­trafik, skal du kon­tak­te dit loka­le trafikselskab:

Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab – 99 34 11 34

Midt­tra­fik – 87 40 83 00 (tast 5)

Movia – 70 26 27 27 (tast 2)

Fyn­bus – 63 11 22 55

Syd­tra­fik – 76 60 86 08

.….….….….….…

Fle­x­Dan­mark
Tan­ked­ra­get 7, 3.
9000 Aal­borg

+45 96 20 48 00 (admi­ni­stra­tio­nen)
info@flexdanmark.dk (admi­ni­stra­tio­nen og webmaster)

EAN: 5790 002 110 993 · CVR: 34411425

Åbning­sti­der:

Man­dag — tirs­dag: kl. 8 — 16

Ons­dag — fre­dag: kl. 8 — 15

Du kan læse om, hvor­dan Fle­x­Dan­mark behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med besva­rel­se af hen­ven­del­ser her.

.….….….….….…

Fle­x­Dan­marks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgs­mål om dine data­be­skyt­tel­ses­ret­tig­he­der og kræ­ver ind­sigt mm., vil vi bede dig kon­tak­te vores data­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver (DPO):

Hjul­mand­Kap­tain Advo­kat­part­ner­sel­skab
CVR-nr.: 32337120
Advo­kat­fuld­mæg­tig Lóa Skau Björns­son
dpo.flexdanmark@70151000.dk