Kon­takt

Hvis du ønsker at bestil­le en tur med flex­trafik eller har du spørgs­mål vedr. flex­trafik, skal du kon­tak­te dit loka­le tra­fik­sel­skab:

Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab – 98 34 11 34

Midt­tra­fik – 87 40 83 00 (tast 5)

Movia – 70 26 27 27 (tast 2)

Fyn­bus – 63 11 22 55

Syd­tra­fik – 76 60 86 08

.….….….….….…

Fle­x­Dan­mark
Tan­ked­ra­get 7, 3.
9000 Aal­borg

+45 96 20 48 00 (admi­ni­stra­tio­nen)
info@flexdanmark.dk (admi­ni­stra­tio­nen og web­ma­ster)

EAN: 5790 002 110 993 · CVR: 34411425

.….….….….….…

Fle­x­Dan­marks data­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver

Hvis du har spørgs­mål om dine data­be­skyt­tel­ses­ret­tig­he­der og kræ­ver ind­sigt mm., vil vi bede dig kon­tak­te vores data­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver (DPO):

Hjul­mand­Kap­tain Advo­kat­part­ner­sel­skab
CVR-nr.: 32337120
Advo­kat Ras­mus Zof­f­mann Knud­sen
dpo.flexdanmark@70151000.dk