Posi­tiv­li­sten

Opda­te­ret: 13. marts 2020

Føl­gen­de system­le­ve­ran­dø­rer er opta­get på Fle­x­Dan­marks posi­tiv­li­ste. Der­med har de ind­gå­et en skrift­lig afta­le med Fle­x­Dan­mark og over­hol­der de ind­gå­e­de afta­ler. Du kan læse mere om vil­kår for at være på listen her.

System­le­ve­ran­dø­rer­ne er listet alfa­be­tisk.

FIRMASYSTEM­NAVNE‑MAILTELE­FONWEBS­I­DE
ABC Fle­x­Sy­stemsReeft Tourkaj@abc-radiotelefon.dk +45 40 500 700
Data­lo­gi­sticFle­xITinfo@datalogistic.eu+49 46 157 277http://datalogistic.eu
DK-TaxiDk-flexns@dk-taxi.dk+45 87 113 048http://dk-flex.dk/
Halda ABHalda Con­ta­ctsupport@halda.se+46 8 50 13 14 00 http://www.halda.se
Kar­log ITsalg@karlog-it.dk+45 50 758 618http://karlog-it.dk
Par­tex DataFle­xtourhotline@partex.dk+45 70 201 548http://partex.dk/flextour/
R2P Tra­ck­ingsalg@r2p.com+45 70 200 698http://www.r2ptracking.dk
Tra­peze GroupFle­x­Ma­teinfo@trapezegroup.eu +45 8744 1600 https://www.trapezegroup.dk