Vogn­kom­mu­ni­ka­tion

Neden­for er en kom­plet liste over leve­ran­dø­rer, der har en god­kendt link til kom­mu­ni­ka­tion mel­lem Pla­net og vogne/centraler.

Hvis du ønsker at blive leve­ran­dør, skal du rette hen­ven­del­se til det tra­fik­sel­skab, der udby­der Flex­trafik i det områ­de dine kun­der betje­ner.

Det er et krav, at du som ny leve­ran­dør af kom­mu­ni­ka­tion mel­lem Pla­net og vogne/centraler benyt­ter SUTI-stan­dar­den. Infor­ma­tion om SUTI-stan­dar­den og med­lem­skab af SUTI-orga­ni­sa­tio­nen fin­des på www.suti.se.

FIRMAE‑MAILWEBS­I­DETELE­FON
R2P Tra­ck­ingsalg@r2ptracking.dkhttp://www.r2ptracking.dk+45 70 200 698
ABC Radi­o­te­le­fon (Reeft)kaj@abc-radiotelefon.dk +45 40 500 700
Lyn­s­pit­tilynspitti@gmail.comhttp://lynspitti.dk/+45 50 758 618
Frog­ne A/S info@frogne.dkhttp://www.frogne.dk +45 43 327 733
Halda ABkundsupport@halda.sehttp://www.halda.dk+46 21 156 600
TDSsalg@tds.ashttp://www.tds.as+47 98 868 928
Taxi­matfklug@mail.dk
Par­tex Data (fle­xtour)hotline@partex.dkhttps://partex.dk/flextour/+45 70 201 548
Austro­softoffice@austrosoft.athttp://austrosoft.at+43 1 877 62 05 — 0
OTTpelle@structab.sehttp://www.structab.se+46 035 190 309
Data­lo­gi­stichttp://datalogistic.eu+49 46 157 277

+49 50 505 107
Tra­pezeinfo@trapezegroup.dk http://www.trapezegroup.dk+45 87 441 600
HD-Cominfo@holmedal.sehttp://www.holmedal.se+46 043 174 700
DK-Taxisb@dk-taxi.dkhttp://dk-flex.dk/+45 30 382 500

Publi­ka­tio­ner

SUTI selv­de­kla­ra­tion