Vil du bruge flextrafik?

Hvis du ønsker at bestil­le en tur med flex­trafik, skal du kon­tak­te dit loka­le trafikselskab:

Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab – 98 34 11 34

Midt­tra­fik – 87 40 83 00

Movia – 70 26 27 27

Fyn­bus – 63 11 22 55

Syd­tra­fik – 76 60 86 08