Vil du bruge flextrafik?Hvis du ønsker at bestil­le en tur med flex­trafik eller har du spørgs­mål vedr. flex­trafik, skal du kon­tak­te dit loka­le trafikselskab:

Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab – 98 34 11 34

Midt­tra­fik – 87 40 83 00 (tast 5)

Movia – 70 26 27 27 (tast 2)

Fyn­bus – 63 11 22 55

Syd­tra­fik – 76 60 86 08